Uživatelské Fórum

Každoroční uživatelské mezinárodní konference se účastní na 700 posluchačů, kteří absolvují odborný program v několika paralelních přednáškových blocích. Komplexní zajištění přípravy a realizace konference, správa registrací, administrativní zajištění sponzorských smluv, postprodukční činnost.

Zpět na projekty