Špicberky s Jarmilou Jirkovskou a Petrem Kosem

Cestovat na Špicberky znamená podniknout již skutečnou výpravu do srdce Arktidy, do země krále polární přírody – ledního medvěda. V průběhu naší výpravy budeme pozorovat monumentální ledovcové splazy ústící přímo do moře i četné mořské ptáky hnízdící okolo. Navštívíme jiný svět v podobě dvou sovětských enkláv – stále z části obydlené, dříve výstavní hornické město Barentsburg i již opuštěné Pyramiden. Podíváme se do uhelných dolů hluboko ve svazích špicberských kopců, kde se těží ten nejkvalitnější antracit. V hlavním městě Longyearbyenu nás čeká exkurze do historie polárnictví v lokálních muzeích. Vrcholem naší výpravy vysoko nad polárním kruhem bude pětidenní plavba podél západního pobřeží Špicberk na lodi MS Nordstjernen. 

Zpět na projekty