Odborná konference

Každoroční dvoudenní a celodenní odborná konference týkající se legislativy veřejných zakázek. Komplexní zajištění přípravy, správa registrací a registračních poplatků, realizace konference, postprodukční činnost. Konference byla zakončena debatním posezením u vynikajícího vína a dobré hudby.

Zpět na projekty