Dětský den

K úspěchu programu pro děti zákazníků jednoho z velkých obchodních domů významně pomohla účast dvou veselých maskotů, kteří bavili děti na několika soutěžních stanovištích. Kromě toho se mohly děti zúčastnit žonglérského rychlovýcviku a shlédnout řadu dětských i folklórních vystoupení včetně akrobacie s talíři. Nechybělo ani oblíbené malování na obličej.

Zpět na projekty