Den bezpečnosti

Zajištění celodenní soutěžní akce „Den bezpečnosti“ pro 160 zaměstnanců obnášelo seznámení účastníků s bezpečností práce v příslušném oboru, s bezpečností na silnicích i s první pomocí, a to zábavnou a soutěžní formou.

Zpět na projekty