Seminář Etiketa a společenské vystupování je předpokladem úspěchu při obchodním jednání i v osobním životě. Od charismatického Ladislava Špačka se dozvíte vše, co potřebujete k běžnému i formálnímu společenskému styku. Pravidla etikety se stále proměňují, tak jak se proměňuje lidská společnost, proto bychom měli znát soudobou normu etikety.

Kdo z nás se někdy neocitl v nezáviděníhodné nejistotě, zda usednout vlevo, nebo vpravo, zda vstoupit do dveří první, nebo druhý, zda si vzít pečivo z talířku vlevo, nebo vpravo, jak jíst neznámé jídlo v dobré restauraci, zda se shýbnout pro spadlou lžíci, zda si mohu vzít oblek šedý, nebo černý, zda si vzít motýlek, nebo kravatu či zda je možné si právě teď rozepnout sako. A to vše většinou před zraky účastníků společenského nebo obchodního setkání, na nichž nám záleží. V semináři etikety Ladislava Špačka se dozvíte vše, co potřebujete k běžnému i formálnímu společenskému styku. Seminář je možno upravit podle potřeb firmy nebo úřadu, např. na obchodní etiketu při jednání s klientem, na interkulturní aspekty při přípravě obchodníků na mezinárodní jednání v různých regionech apod.

Seminář etikety se zaměřuje na nejdůležitější oblasti společenského vystupování:
- oblékání se všemi detaily (společenské oblečení a business dress code, praktické rady pro muže i pro ženy)
- kontaktní situace (představování, zdravení, navazování rozhovoru, oslovování, tykání a vykání, tituly, vizitky, dary a květiny)
- společenské akce a účast na nich, pozvánky a jak jim rozumět (jak číst zkratky na pozvánkách, např. R.S.V.P. nebo Regrets only, co znamená dress code smart casual nebo black tie, jak zorganizovat večeři pro klienty, zda jít sám, nebo s partnerkou)
- etiketa běžných každodenních situací (na ulici, ve výtahu, v autě, v restauraci, v divadle)
- nehody a jak je řešit
- stolování (zasedací pořádek, večeře s klientem, chování na banketu i v restauraci, zásady společenského stolování – prostírání stolu, ubrousek, držení příboru, překládací příbor, sklenice, jak jíst exotická jídla atd.)
Zpět na hlavní stránku